Házená v TV

25. 09. 2019 20:15 hod. ČT Sport
Kvalifikace EHF EURO 2020: Česká republika - Portugalsko
28. 09. 2019 18:00 hod. ČT Sport
Kvalifikace EHF EURO 2020: Severní Makedonie - Česká republika
TV COM
Sponser

Další odkazy

Fotogalerie Archiv

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email
4.9.2018 otevřeno: 1688 x

Komise rozhodčích zveřejňuje nové výklady některých pravidel

Komise rozhodčích IHF (PRC), ve spolupráci s experty IHF na pravidla, diskutovala několik rozdílných bodů v souvislosti s interpretací pravidel a odsouhlasila vydání nové verze Výkladových ustanovení a interpretace pravidel házené s úmyslem vysvětlit správná rozhodnutí v daných situacích.

 

Výkladová ustanovení a interpretace pravidel házené najdete zde.

 

K zásadní změně dochází především ve výkladu „nedodržení vzdálenosti“ v posledních 30 sekundách utkání. Zatímco dle předchozího výkladu bylo nedodržení vzdálenosti bránícím družstvem trestáno podle pravidla 8:7 (tedy nesportovní chování), musí být nově, za splnění určitých podmínek, trestáno  dle pravidla 8:10c – mimořádné nesportovní chování, tedy diskvalifikací provinivšího se hráče a 7-m hodem útočícího družstva.

Je nutné si uvědomit, že blokování střely nebo přihrávky v nedovolené vzdálenosti musí být aktivní. Nelze takto posuzovat například situaci, kdy hráč stojící nedovoleně blízko nijak neovlivňuje hráče provádějícího hod. Pokud naopak dojde, ve snaze získat neoprávněnou výhodu, k hození míče na takto postaveného hráče nebo jeho nastřelení, musí to být posouzeno jako nesportovní, případně hrubé nesportovní chování hráče provádějícího hod a odpovídajícím způsobem potrestáno (napomínání, vyloučení, diskvalifikace). Nově je také vyloženo, jak postupovat v případě nesportovního chování na střídačce, případně špatného střídání v posledních 30 sekundách.

Vždy je potřeba mít na paměti, že výše uvedená provinění (a samozřejmě i další dle pravidel 8:10c a 8:10d) vedou k udělení diskvalifikace a nařízení 7-m hodu pouze v případě provinění bránícího družstva. Pro správnou interpretaci tohoto výkladu je naprosto nezbytná detailní znalost pravidel, především pravidla 8. Dalším zásadnějším výkladem je ustanovení, týkající se komentáře k pravidlu 8:5, tedy diskvalifikace brankáře, který zaviní srážku s protihráčem po opuštění brankoviště. Nově je specifikována situace, kdy se brankář vrací do brankoviště, např. z prostoru pro střídání. Pokud zaviní srážku brankář, který běží stejným směrem, jako útočí hráč – nelze uplatnit komentář k pravidlu 8:5 – tzn. nelze brankáře diskvalifikovat dle tohoto pravidla. Samozřejmě se na něho v tu chvíli vztahují stejná pravidla, jako na ostatní hráče. Nově je také specifikováno, že 7-m hod může být nařízen (pokud je opuštěna branka soupeře) i v případě, kdy hráč ještě není v korektním postavení pro provedení hodu (případně, v takovém postavení nejsou jeho spoluhráči). Ostatní nově prezentované výklady jsou jistě neméně důležité, jejich interpretace by však neměla působit jak rozhodčím, tak ostatním účastníkům utkání, žádné větší problémy.